Penderfyniad ar Heol Waungron wedi’i alw’i mewn yn llwyddiannus gan Blaid Cymru

Neil_smiling_lrg.jpg

Mae grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd wedi ‘galw’i mewn’ yn llwyddiannus benderfyniad y Cyngor Llafur i droi canolfan ailgylchu Heol Waungrion yn gyfnewidfa bysus.

Mae’r penderfyniad bellach wedi’i wrthod gan bwyllgor craffu arbennig gan atal y cynlluniau am y tro. Nawr fe fydd rhaid i’r Cyngor Llafur bleidleisio unwaith eto i gychwyn y broses os ydyn nhw eisiau parhau.

Bu cynllun Llafur i gau’r ganolfan ailgylchu yn un dadleuol. Gofynnwyd i bobl yn y Tyllgoed a Llandaf, lle mae’r safle wedi’i lleoli, bleidleisio os oedden nhw eisiau ailagor y safle ai peidio. Pleidleisiodd 98% i ailagor y safle fel canolfan ailgylchu. Yn y Tyllgoed roedd y ffigur yn 100%.

Wrth siarad ar ôl y bleidlais dywedodd Cynghorydd y Tyllgoed, Neil McEvoy AC:

“Mae’n debyg bod pawb ac eithrio Llafur yn gallu gweld bod y cynllun cyfnewidfa bysus yn syniad gwael.

Roedd Heol Waungron yn ganolfan ailgylchu boblogaidd oedd yn gwneud bywyd pobl yn haws. Gobeithio bod Llafur wedi derbyn y neges erbyn hyn nad ydy pobl eisiau i Heol Waungron gael ei droi’n gyfnewidfa bysus.

Fe ddylen nhw nawr fanteisio ar y cyfle i roi i bobl yr hyn maen nhw eisiau, sef canolfan ailgylchu leol. Ond yr hyn sydd yn fwyaf tebygol ydy y byddan nhw’n ceisio gwthio’r penderfyniad yma drwodd unwaith eto yn yr wythnosau i ddod.

O dderbyn bod Heol Waungron yn bwnc mor fawr yn yr etholiad sydd i ddod, dylai Llafur wneud y peth cywir ac aros tan ar ôl yr etholiad ar 4 Mai cyn gwneud penderfyniad. Fe fydd gan bobl wedyn ddewis syml rhwng cynllun Plaid Cymru i wrando ar bobl ac ailagor Heol Waungron fel canolfan ailgylchu, neu gynlluniau Llafur i’w chau am byth i adeiladu cyfnewidfa bysus pan nad oes unrhyw gefnogaeth i hynny. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.