Galw penderfyniad Heol Waungron i mewn

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae penderfyniad dadleuol gan Gyngor Caerdydd i droi safle cyn-ganolfan ailgylchu yn gyfnewidfa bysus wedi ei alw i mewn gan Gynghorydd Plaid Cymru yng Nghaerdydd, Neil McEvoy.

Mae’r galw i mewn yn golygu y cynhelir cyfarfod craffu arbennig o Gynghorwyr i ailystyried penderfyniad y Cyngor ar Heol Waungron.

Caeodd canolfan ailgylchu Heol Waungron yn 2014. Ers hynny, bu’r safle’n wag. Cafwyd llawer ymgais i ailagor y safle fel canolfan ailgylchu. Cynhaliwyd refferenda ar y mater yn y Tyllgoed a Llandaf. Pleidleisiodd miloedd o bobl, a phleidleisiodd bron i 100% dros ailagor Heol Waungron.

Fe fydd y galw'i mewn yn digwydd ar ddydd Mercher 8 Chwefror am 10am yn Neuadd y Ddinas.

Ond mae Cyngor Caerdydd dan reolaeth Llafur wedi mynnu y byddant yn codi cyfnewidfa fysus yn lle hyn.

Daw’r alwad i mewn ar gyfnod tyngedfennol i’r Cyngor, gyda mwyafrif Llafur yn awr yn denau eithriadol, a’r etholiad nesaf am Gyngor Caerdydd ymhen llai na 100 diwrnod. Mae hyn yn golygu, os llwyddir i alw i mewn, y gall y penderfyniad ar Heol Waungron gael ei oedi tan ar ôl yr etholiadau ar Fai 4, pryd y gall gweinyddiaeth newydd gymryd drosodd yn y Cyngor.

Dywedodd Cynghorydd Caerdydd Plaid Cymru Neil McEvoy:

"Mae cymaint o broblemau gyda chynlluniau Llafur am Heol Waungron fel ei bod yn anodd gwybod lle i gychwyn.

"Mae’r gost eisoes yn codi i’r entrychion, o £500,000 pryd y gwnaed y cyhoeddiad cyntaf, i £1.7 miliwn yn awr. Mae diffyg dadansoddi, diffyg blaengynllunio, pryderon iechyd a diogelwch, siwrneiau bysus yn cymryd mwy o amser, dim cynllun i wneud lle i fwy o barcio yn y cyffiniau, a diffyg ystyriaeth i feicwyr.

"Ond yn anad dim, doedd hi ddim yn beth synhwyrol cau canolfan ailgylchu oedd yn cael llawer o ddefnydd. Mae’n rhaid i ni wneud ailgylchu yn haws i bobl, nid yn anoddach. Yr eironi yw bod Llafur yn honni eu bod yn annog pobl i ddefnyddio cludiant cyhoeddus trwy godi’r gyfnewidfa fysus hon. Ond y cyfan maent wedi wneud yw gorfodi pobl i yrru i Heol Bessemer yn Grangetown er mwyn cael gwared â’u deunydd ailgylchu.

"Unwaith eto, mae’n amlwg na ŵyr Llafur beth maen nhw’n wneud ac yr wyf yn disgwyl i’r pwyllgor craffu yng Nghyngor Caerdydd i gadarnhau hynny. Yna wedi Mai’r 4ydd, gall y Blaid yng Nghaerdydd ailagor Heol Waungron fel canolfan ailgylchu i bawb sydd ei angen."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.