Gyfarfod ymgynghori ynghylch Cynllun Datblygu Lleol

Carwn fanteisio ar y cyfle hwn i estyn gwahoddiad personol i chi i ddod i gyfarfod ymgynghori ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Dinas Caerdydd a’i effeithiau.

Cynhelir y cyfarfod ar nos Fawrth 27 Medi am 7pm yn Stiwdio Ddrama Ysgol Gyfun  Radur.

Mae llawer o drigolion yn teimlo fod y cynllun yn bygwth yr union ffordd o fyw yw ydym yn ei drysori yng ngorllewin Caerdydd. Dywedais cyn yr etholiad nad dim ond adeg etholiad y buasech yn fy ngweld, ond yn hytrach y buaswn ar gael drwy’r flwyddyn. Y cyfarfod yw’r cam cyntaf i gadw at f’addewid, ac yr wy’n gobeithio y byddwch yn dod atom i wneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant.

Bydd Sian Gwenllian AC, y Gweinidog cysgodol dros Lywodraeth Leol a Chynllunio hefyd yn bresennol.

PRYD
September 27, 2016 at 7pm - 9pm
BLE
Stiwdio Ddrama - Ysgol Gyfun Radur
Heol Isaf
Radur
Caerdydd CF15 8XG
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Michael Deem · · 03002007485

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.