Achub Ysgol Meadowbank

Mae gennym ychydig dyddiau i achub Ysgol Gynradd Meadowbank!

Os na fyddwn yn gweithredu, bydd Cyngor Llafur Caerdydd yn cau Ysgol Gynradd Meadowbank.

Meadowbank yw'r unig ysgol lleferydd a chyfathrebu arbenigol yng Nghaerdydd. Mae'n, ysgol gymunedol leol, ac mae'n rhaid ei chadw ar agor.

Unwaith eto mae Llafur yn hapus i weithredu toriadau’r Torïaid yng Nghymru - ond gyda'n gilydd gallwn eu rhwystro!

Rydym yn anfon ymateb i'r ymgynghoriad sy'n cau ar 6 Ebrill. Ychwanegwch eich enw a rhowch wybod i’r Cyngor Llafur hwn na fyddwn yn gadael i blant a rhieni yng Nghaerdydd ddioddef oherwydd eu dewisiadau gwael hwy.

1. Nid wyf yn cefnogi cau ysgol Meadowbank. Dylai Meadowbank aros ar agor a chael ei farchnata yn iawn. Nid yw'n cael ei farchnata ar hyn o bryd
2. Nid yw er budd gorau'r plant i gau'r ysgol
3. Meadowbank yw'r ffordd orau i ddarparu ar gyfer anghenion penodol iawn
4. Cadw Meadowbank ar agor yn ei ffurf bresennol yw'r ffordd orau i ddarparu ar gyfer anghenion unigol

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

  • Carl Morris
    signed 2016-04-13 18:42:21 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.