Diswyddo’r Gweinidog Iechyd!

sack_health_minister_a5.jpg

Mae Llafur yn camreoli’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru

  • Mae marwolaethau y gellir eu hosgoi yn uwch yma nag yn Lloegr

  • Mae miloedd o bobl bob blwyddyn yn aros mwy na 36 wythnos am driniaeth

  • Mae amseroedd aros am lawdriniaeth clun a phen-glin newydd ar gyfartaledd 100 diwrnod yn hwy yng Nghymru nag yn Lloegr neu’r Alban

  • Mae’r amser aros cyfartalog i glaf yng Nghymru oddeutu bump i chwe wythnos yn hwy nag yn Lloegr

Nid yw hyn yn dderbyniol. Mae’n fethiant llwyr ar ran Llafur.

Ond nid ydym yn rhoi’r bai ar staff y GIG, sy’n ymlafnio pob dydd i ddarparu triniaeth sy’n achub bywydau. Rhaid gosod y bai ar frig y gyfundrefn, gyda’r Gweinidog Iechyd.

Yma yng Ngorllewin Caerdydd mae gennym gyfle unigryw. Ein Aelod Cynulliad, yw Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd Cymru.

Wrth bleidleisio dros Neil McEvoy, ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd, gallwn ddiswyddo’r Gweinidog Iechyd, ac anfon y neges gryfaf bosibl na fyddwn byth eto yn goddef camdrin ein gwasanaeth iechyd gan y Blaid Lafur.

Os ydych chi’n barod i ddiswyddo’r Gweinidog Iechyd ar Fai 5ed, cliciwch y ddolen isod:

Rwy’n barod i ddiswyddo’r Gweinidog Iechyd!

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.