Y Blaid yn ennill isetholiad hanesyddol yn etholaeth y Prif Weinidog Llafur

Adam Price a Andrea Gibson
Adam Price AC a Andrea Gibson

Mae Andrea Gibson o Blaid Cymru wedi ennill isetholiad yn Nhrelái i gael sedd ychwanegol i’r Blaid ar Gyngor Dinas Caerdydd. Cynhaliwyd yr isetholiad yn etholaeth Gorllewin Caerdydd a ddelir gan Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, wedi marwolaeth y Cynghorydd Llafur Jim Murphy.

Yr oedd y frwydr yn Nhrelái yn fesur o boblogrwydd Mark Drakeford, fisoedd yn unig wedi iddo gael ei ethol yn Brif Weinidog. Yr oedd Trelái yn ardal draddodiadol o gefnogaeth Gymreig, dosbarth-gweithiol i Lafur, a bu’n gyson yn un o ardaloedd cryfaf Llafur yng Nghymru. Ond yn etholiadau 2016 am y Cynulliad Cenedlaethol, llwyddodd Neil McEvoy I ddyblu pleidlais y Blaid a throi Gorllewin Caerdydd yn sedd ymylol.

Neil McEvoy AC a Andrea Gibson

Safodd Cynghorydd newydd y Blaid Andrea Gibson hefyd dros sedd Trelái yn etholiadau lleol 2017, lle’r enillodd Llafur y tair sedd. Ond gyda’r Prif Weinidog newydd MarkDrakeford yn awr wrth y llyw, llwyddodd Ms Gibson i ennill y sedd i’r Blaid yr ail dro.

Wrth siarad wedi’r bleidlais hanesyddol, meddai’r Cyng. Gibson:

“Carwn ddiolch o waelod calon i bobl Trelái. Rwyf mor falch fod y gymuned falch hon wedi sefyll drosti ei hun ar ôl cael ei hesgeuluso cyhyd. Roedd tai gwag, sbwriel a ffyrdd yn dirywio yno i unrhyw un eu gweld. Wedi cymaint o esgeulustod, buasai wedi bod yn hawdd I bobl yn Nhrelái roi’r ffidil yn y to. Ond ryden ni’n gryfach na hynny. Mae’r bleidlais hon yn fater o fynnu gwell. Mae’r gymuned gyfan wedi anfon neges glir y Gall Trelái.

“Rwyf hefyd eisiau diolch o galon i arweinydd newydd y Blaid Adam Price ac i Neil McEvoy. Daeth Adam i lawr i ymgyrchu yn Nhrelái ac mae wedi dod ag ynni newydd i’r blaid. Mae’n rhywun sy’n cael ei dderbyn yn rhwydd iawn ar stepen y drws yng Nghaerdydd, ac mae’r fuddugoliaeth hon yn dangos yr hyn sydd ar y gorwel gydag ef wrth y llyw. Mewn un tŷ ar ôl y llall, roedd pobl yn ei ganmol i’r cymylau. Fe wnaeth y gwahaniaeth, ac yr wy’n edrych ymlaen at weithio gydag ef yn awr i wneud yn siŵr fod Trelái yn cael y sylw mae’n haeddu”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.