Newyddion

Rhaid i Ida Aros

Neil yn ymgyrchu i atal Cyngor Llafur Caerdydd rhag troi allan Ida Cardinale o'i chaffi ym Mharc Fictoria.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy yn galw am Ddeddf Cydraddoldeb Rhieni

Mae'r cynghorydd Neil McEvoy, ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Caerdydd yn ymgyrchu am ddeddf cydraddoldeb rhieni i arbed gofid i blant a llawer o arian i'r llywodraeth.

Ffilmiwyd y fideo hwn yn ddiweddar ar ôl i Neil fynychu'r llys i gefnogi teulu. Os caiff ei ethol fel Aelod Cynulliad, bydd Neil yn ymgyrchydd diflino dros newid yn y gyfraith i roi yr hawl i blentyn weld y ddau riant a'r ddau set o neiniau a theidiau ar ôl i'r rhieni wahanu, oni bai fod bygythiad i'r plentyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy yn cymryd rhan yn Niwrnod Bwletin Ysgol y BBC

Heddiw bu Neil McEvoy, ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd yn cymryd rhan yn Niwrnod Bwletin Ysgol y BBC a chafodd ei gyfweld gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf. Gweler y cyfweliad llawn yma:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod am fwy o sylw i chwaraeon merched

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros etholaeth Gorllewin Caerdydd a rhanbarth Canol De Caerdydd, y Cynghorydd Neil McEvoy, heddiw wedi nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod drwy alw am fwy o sylw yn y cyfryngau i chwaraeon merched.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Agoriad swyddogol swyddfa Plaid Cymru Caerdydd

Mae'n gyfnod cyffrous i Blaid Cymru yng Nghaerdydd!

Ymunwch â ni ar gyfer agoriad swyddogol ein swyddfa newydd ar 56 Cowbridge Rd East (ger Ysbyty Dewi Sant) ar nos Fawrth, 8 Mawrth am 7.30yh.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Neil ar 07974439640

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd yn galw am weithredu, wrth godi ffensys o amgylch nant llygredig

Mae’r Cynghorydd Plaid Cymru Neil McEvoy yn galw am weithredu dros nant lygredig ym Mharc Waungron yn y Tyllgoed.

Cadarnhawyd yr Haf diwethaf fod y nant yn cael ei lygru gan garthion amrwd. Mae'r dadansoddiad yn dangos bod dŵr yn y nant yn beryglus o llygredig.

Mae trigolion lleol wedi bod yn cwyno am y drewdod llethol yn ystod tywydd poeth, gan ei gwneud yn amhosibl iddynt agor eu ffenestri.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Gwarth’ Cyngor Caerdydd oherwydd sbwriel yn Nhrelai

Mae Neil McEvoy o Blaid Cymru Caerdydd wedi galw methiant Cyngor Caerdydd i ymateb i gwynion am sbwriel a thipio anghyfreithlon yng Ngorllewin Caerdydd yn “warth llwyr”.

Yn y clip ffilm canlynol mae Neil yn mynd i dy lle mae’r trigolion wedi bod yn pwyso am gymorth gan y Cyngor ers cyn y nadolig, ond heb unrhyw weithredu.

Mae Neil yn rhoi neges glir i Gyngor Llafur Caerdydd, “cliriwch y llanast yma heddiw!”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae Llafur yn gwneud cam â Chymru” medd Neil McEvoy o Blaid Cymru Caerdydd

Yn y cyfweliad sain hwn mae Neil McEvoy o Blaid Cymru Caerdydd yn sôn am y ffordd y mae pobl yn deffro i fethiannau Llafur yng Nghymru.

Mae Neil yn cwestiynu a oes gennym Wasanaeth Iechyd Cymreig erbyn hyn o ganlyniad i bolisiau’r Blaid Lafur. Mae hefyd yn amlinellu polisiau cadarnhaol Plaid Cymru i annog pobl ifanc o’r Tyllgoed, Trelai ac ar draws Gorllewin Caerdydd i hyfforddi fel meddygon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy yn condemnio’r dde eithafol yng Nghymru

Mae Neil McEvoy o Gaerdydd yn wrthwynebydd adnabyddus o grwpiau hiliol asgell dde fel UKIP.

Nid yw llawer o bobl yn gwybod fod arweinydd UKIP yng Nghymru wedi gwneud ei arian trwy fewnforio mewnfudwyr o Ddwyrain Ewrop ac Ynysoedd y Philipinau i weithio yn ei gartrefi gofal.

Yn y cyfweliad sain hwn mae Neil yn amlygu anonestrwydd UKIP ac yn esbonio pam nad yw’r blaid honno’n cynnig unrhyw atebion i ni yma yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neil McEvoy yn mynnu ateb i argyfwng biniau Caerdydd

Mae trigolion mewn rhannau o Orllewin Caerdydd wedi eu “cythruddo” yn sgil methiant Cyngor Llafur Caerdydd i gasglu biniau sbwriel newydd.

Yn y fideo hwn a gynhyrchwyd ar gyfer gorsaf deledu Made in Cardiff, mae Neil yn rhybuddio os na fyddant yn cael eu casglu o fewn dyddiau y bydd yn llogi fan ac yn cludo’r sbwriel i Neuadd y Ddinas ei hun.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd