Neil McEvoy yn galw am Ddeddf Cydraddoldeb Rhieni

Mae'r cynghorydd Neil McEvoy, ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Caerdydd yn ymgyrchu am ddeddf cydraddoldeb rhieni i arbed gofid i blant a llawer o arian i'r llywodraeth.

Ffilmiwyd y fideo hwn yn ddiweddar ar ôl i Neil fynychu'r llys i gefnogi teulu. Os caiff ei ethol fel Aelod Cynulliad, bydd Neil yn ymgyrchydd diflino dros newid yn y gyfraith i roi yr hawl i blentyn weld y ddau riant a'r ddau set o neiniau a theidiau ar ôl i'r rhieni wahanu, oni bai fod bygythiad i'r plentyn.

DEDDF CYDRADDOLDEB RHIENI. Bydd y Ddeddf hon yn cymryd safbwynt sy’n canolbwyntio ar y rhieni a’r plentyn yn hytrach na gweithio er lles y cyfreithwyr. Bydd yn rhoi’r hawl yn ôl y gyfraith i blant gael perthynas resymol gyda’r ddau riant a’r neiniau a’r teidiau ar bob ochr, gan roi’r plentyn yn gyntaf bob tro.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.