Neil McEvoy yn cael cefnogaeth y cyn-gynghorydd Ceidwadol Jane Rogers

Mae Neil McEvoy, ymgeisydd Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd, wedi derbyn gair o gefnogaeth gan Jane Rogers, sy’n gyn-gynghorydd gyda’r Blaid Geidwadol yng Nghaerdydd. Dyma’r ardystiad yn llawn:

“Wedi adnabod Neil McEvoy am bron i ddeng mlynedd, rwy'n hyderus y bydd yn Aelod Cynulliad ymroddedig, gweithgar a blaengar petai’n cael ei ethol.

Er bod fy nghartref yng Ngogledd Caerdydd, mae gennyf gysylltiadau yng Ngorllewin Caerdydd a gallaf gadarnhau bod aelodau o fy nheulu wedi galw ar Neil pan oeddent yn wynebu eu trallod mwyaf.

Profodd Neil ei hun i fod yn unigolyn gofalgar ac ymroddedig. Mae'r hen ddywediad fod problem a rennir yn broblem wedi’i haneru yn wir, ac o fewn 24 awr o gael gwybod manylion eu sefyllfa hynod ddyrys, roedd Neil wedi gweithredu ac arweiniodd hynny at ganfod datrysiad i’r sefyllfa ymhen saith diwrnod. Nid yn unig y llwyddodd Neil i ddatrys mater cymhleth yn rhwydd ond fe gymrodd yr amser i gysylltu â’r rhai oedd yn gysylltiedig â’r achos i holi am eu lles. Yn fy marn i, dyma arwydd o unigolyn gofalgar a gwirioneddol ragorol.

Yr wyf bob amser wedi canfod Neil yn unigolyn cryf, ond eto sy’n hawdd siarad ag ef, ac o wybod ei fod wedi gweithio’n ddiwyd er lles fy ffrindiau a theulu, rwy'n sicr y bydd yn parhau i wneud yr un peth i bobl eraill.

Ar sail y ffeithiau hyn, rwy'n hyderus wrth gymeradwyo Neil McEvoy fel ymgeisydd cwbl gymwys ar gyfer Gorllewin Caerdydd.

Diolch Neil am eich holl gymorth.”

Jane Allison Rogers


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.