Neil McEvoy

22333061709_56eb151603_k.jpg

Yr wyf yn falch o ddweud i mi gael fy ngeni a fy magu yng Nghaerdydd, y ddinas fydd  wastad yn gartref i mi.

Mae Caerdydd yn ddinas a adeiladwyd gan fewnfudwyr a'u stori hwy yw fy stori i. Ar ochr fy mam, daeth fy Nhaid o’r Yemen. Ar ochr fy nhad, daw fy nheulu o Loegr ac Iwerddon. Pob un ohonynt yn leoedd gwahanol iawn ond yma yng Nghymru, ac yn ein prifddinas arbennig, y daeth fy nheulu at ei gilydd.

Ond beth oedden nhw'n ei wneud yma? Fel cynifer o bobl, fe ddaethant yma oherwydd y cyfleoedd mawr oedd i’w cael yn Ne Cymru. Diwydiant ffyniannus, y dociau prysuraf yn y byd, llofnodi’r siec miliwn o bunnoedd gyntaf yn y Gyfnewidfa Lo yn Nociau Caerdydd. Byd tra wahanol i heddiw.

Rwy'n Gynghorydd yn y Tyllgoed, ond rwyf hefyd yn athro, ac wedi cymhwyso fel athro ieithoedd modern.

Yn ddiweddar, nid wyf wedi bod yn dysgu unrhyw blant cyffredin, bum yn dysgu plant sydd wedi cael eu diarddel o'r ysgol, neu sy’n methu â mynd i'r ysgol am wahanol resymau. Mae llawer o’r bobl ifanc hyn eisoes wedi cael bywyd caled iawn. Maent yn tueddu i ddod o deuluoedd difreintiedig; teuluoedd sy’n amlach na pheidio yn ddi-waith ac ychydig iawn o obaith cael swydd.

Mae'r rhan fwyaf o bobl eisoes wedi troi eu cefnau arnynt ac yn meddwl na fyddant yn cyflawni unrhyw beth. Mae'n debyg iawn i stori Cymru. Mae gormod o bobl yn meddwl na fyddwn byth yn cyflawni unrhyw beth, na allwn sefyll ar ein traed ein hunain.

Ni fyddaf byth yn rhoi i fyny ar y plant hyn, ac yn yr un modd, ni fyddaf byth yn rhoi'r gorau ar Gymru.

Gallaf weld y cyfle enfawr sydd gennym fel gwlad, os byddwn yn ddigon dewr i fynd amdani. Dyna pam rwyf yn aelod o Blaid Cymru Caerdydd a pham y byddaf yn parhau i ymgyrchu hyd nes i ni gymryd ein cyfle fel cenedl.

Rwyf wedi bod yn falch o gynrychioli cymunedau y Tyllgoed a Phentrebaen. Nawr rwy'n barod i ymladd dros Orllewin Caerdydd fel eich Aelod Cynulliad.

Dros Gaerdydd, dros Gymru. Ein dinas, ein gwlad.

Neil McEvoy

Os ydych chi’n gwybod ei bod hi'n amser am newid ac yn barod i bleidleisio dros Neil McEvoy ar Fai 5ed gadewch iddo wybod isod.

155 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Caerdydd.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Caerdydd, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Caerdydd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.