Neil McEvoy yn beirniadu ‘achos sioe wleidyddol’

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Neil McEvoy wedi beirniadu ymchwiliad Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru fel ‘achos sioe wleidyddol’ sydd yn cynnwys aelodau wedi’u penodi gan Lywodraeth Llafur Cymru.

Fe fydd Mr McEvoy yn dod gerbron Panel Dyfarnu yn Llys Ynadon Caerdydd ar ddydd Iau 2 Mawrth.

Datgelodd y BBC bod yr achos sydd yn cael ei ddwyn gerbron Mr McEvoy yn berthynol i sylw a gafodd ei glywed gan weithiwr Cyngor Caerdydd yn 2015. Yn dilyn achos llys lle roedd Mr McEvoy yn amddiffyn mam sengl oedd yn cael ei thaflu allan o’i chartref gan Gyngor Llafur Caerdydd o ganlyniad i’r Dreth Ystafell Wely, cafodd Mr McEvoy ei glywed yn dweud ‘Alla’i ddim aros tan Mai 2017 pan fydd ailstrwythuro’r Cyngor yn digwydd.”

Dydy Mr McEvoy ddim yn dadlau ei fod wedi gwneud y datganiad yma, ond mae wedi gwrthod yn llwyr y cyhuddiad bod gwneud y sylw yma wedi dwyn anfri ar y Cyngor.

Deallir y gall y Panel Dyfarnu atal Mr McEvoy rhag sefyll yn yr etholiadau Cyngor ym mis Mai.

Gan siarad cyn y gwrandawiad, dywedodd Mr McEvoy:

“Dydy hyn yn ddim mwy nag achos wedi’i gymell yn wleidyddol. Gwleidydd Llafur wnaeth y gwyn. Cyfeiriodd yr Ombwdsmon, oedd mewn busnes gyda Gweinidog Llafur, y mater i’r Panel; penodwyd y bobl ar y Panel fydd yn fy marnu gan wleidyddion Llafur. Dyma’r ffeithiau moel. Mae yna ddiffyg democrataidd enfawr yng Nghymru. I bob pwrpas rydym yn byw mewn gwlad un Blaid.

“ Dydw i ddim wedi dwyn anfri ar y Cyngor. Yr hyn yr wyf wedi’i wneud ydy amddiffyn mam sengl oedd yn cael ei thaflu allan o’i chartref oherwydd y Dreth Ystafell Wely.

“Bu ailstrwythuro’r Cyngor i atal yr achosion taflu allan yma yn bolisi Plaid Cymru Caerdydd ers 2012 ac mae wedi ymddangos ym mhob cynnig cyllideb Plaid Cymru Caerdydd ers 2013.

“ Mae’r achos yma yn ymosodiad ar ddemocratiaeth. Mae’r Panel Dyfarnu wedi’i benodi gan Weinidogion Llafur. Arferai’r Ombwdsmon ei hun lobio ar ran cwmnïau tybaco trwy fusnes gyda Gweinidog Llafur cyfredol. Mae’n amhosibl imi gael gwrandawiad teg gan y bobl yma. Dydw i ddim wedi cael galw’r tystion yr oeddwn eu heisiau ac mae’r Ombwdsmon wedi gwrthod datgeliad cyflawn o e-byst yn berthynol i’r achos. Beth mae e’n ei guddio?

“ Mae’r achos ffug yma, a gychwynwyd gan yr Ombwdsmon ar ôl i Gynghorydd Llafur gysylltu ag ef, wedi dwyn anfri ar swyddfa’r Ombwdsmon. Ac roedd Cyngor Caerdydd yn mynnu taflu mam sengl, oedd yn cael trafferth i dalu ei rhent, allan o’i chartref, wedi dwyn anfri ar y Cyngor.

“Ni wnaf fyth roi’r gorau i amddiffyn fy etholwyr ac os bydd Plaid Cymru yn rhedeg y Cyngor ar ôl Mai 4ydd fe fyddwn yn ei ailstrwythuro i sicrhau nad oes unrhyw rieni bregus a’u plant yn cael eu taflu allan o’u cartrefi fyth eto o ganlyniad i’r Dreth Ystafell Wely. Dydyn ni ddim yn ymddiheuro am sefyll i fyny dros bobl a gwneud yr hyn sydd yn iawn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.