Cyngor Caerdydd – Galw’r Cynllun Datblygu Lleol yn ôl

Carmageddon_cropped.jpg

Rydyn ni y rhai sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gyngor Caerdydd i gefnogi cynnig Plaid Cymru sydd yn gofyn i Lywodraeth Cymru alw Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd yn ôl.

Fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol presennol yn dinistrio ardaloedd eang o gaeau gwyrdd Caerdydd ac yn arwain at anhrefn traffig, gyda o leiaf 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd.

Rhaid galw’r Cynllun Datblygu Lleol yn ôl, gan yn hytrach creu cynllun rhanbarthol sydd yn amddiffyn caeau gwyrdd.

16 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.