Llafur yn pleidleisio dros barhau i ddinistrio caeau gwyrdd Caerdydd

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Carmagedon yn dod i Gaerdydd gyda 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd.

Mae’r grŵp Llafur ar Gyngor Caerdydd wedi pleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru a fyddai wedi gofyn i Lywodraeth Cymru dynnu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) dadleuol Caerdydd yn ôl.

Fe fydd y Cynllun Datblygu Lleol a gyflwynwyd gan Llafur yn arwain at adeiladu degau o filoedd o dai ar y caeau gwyrdd o amgylch Caerdydd.

Gorllewin y ddinas fydd yn cael ei effeithio fwyaf, gyda thir rhwng y ddinas a’r pentrefi gwledig, yn cynnwys Sain Ffagan, yn cael ei lenwi â thai.

Disgwylir i’r tai newydd esgor ar o leiaf 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd. Mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi dadlau y bydd y Metro arfaethedig yn tynnu nifer o’r ceir yma oddi ar y ffyrdd. Ond ni fydd y prosiect Metro’n cael ei gwblhau am flynyddoedd ar ôl adeiladu’r tai newydd, os y bydd yn digwydd o gwbl.

Pe bai cynnig Plaid Cymru wedi llwyddo fe fyddai wedi golygu bod y Cyngor yn paratoi adroddiad i ddefnyddio Adran 68 o’r Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol. Mae Adran 68 yn galluogi Cyngor i ofyn i Lywodraeth Cymru dynnu ei Gynllun Datblygu Lleol yn ôl.

Gan fod Llafur wedi pleidleisio yn erbyn tynnu’r CDLl yn ôl, newid mewn gweinyddiaeth ym mis Mai fydd yr unig ffordd o atal y Cynllun Datblygu Lleol.

Ar ôl y bleidlais dywedodd Cynghorydd y Tyllgoed, Neil McEvoy AC:

"Mae Llafur newydd bleidleisio dros droi Caerdydd yn jyngl goncrid. Fe fydd tai nawr yn cael eu hadeiladu ar gaeau gwyrdd a choedlannau hardd.

"Caiff coed eu dymchwel. Fe fydd caeau’n diflannu. Fe fydd yr aer y mae ein teuluoedd yn ei anadlu yn mynd yn fwy llygredig fyth. Ydy Llafur mewn gwirionedd yn credu na fydd y bobl sy’n byw yn y masedrefi yma yn gyrru ceir?

"Dyma’r rhagrith pennaf. Ymgyrchodd Llafur cyn yr etholiad gan addo amddiffyn y caeau gwyrdd. A dim ond diwrnod cyn y bleidlais ar y Cyngor fe wnaeth y grŵp Llafur yn y Cynulliad bleidleisio dros gynnig gan y Ceidwadwyr yn galw am ddinasoedd gwyrdd gyda gofod agored.

Ond mae Caerdydd yn mynd i golli ei chaeau gwyrdd a’i gofod agored. Dim ond un ffordd sydd i atal y dinistrio gwyrdd yma nawr a hynny trwy bleidleisio dros Blaid Cymru ym mis Mai. Oherwydd bod Llafur wedi gwrthod ein cynnig mae hynny’n golygu oedi yn ein hymdrech i atal y CDLl am ychydig fisoedd. Ond fyddan nhw ddim yn ein hatal os byddwn yn rheoli’r Cyngor ym mis Mai."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.