Galwad ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod am fwy o sylw i chwaraeon merched

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros etholaeth Gorllewin Caerdydd a rhanbarth Canol De Caerdydd, y Cynghorydd Neil McEvoy, heddiw wedi nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod drwy alw am fwy o sylw yn y cyfryngau i chwaraeon merched.
Dywedodd Neil McEvoy y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gweithredu i hyrwyddo cyfranogaeth mewn chwaraeon ar bob lefel ac i bob oed ledled Cymru, gan weithio i annog mwy o ddiddordeb ymysg merched ifanc a rhai yn eu harddegau yn enwedig.
 
Anogodd ddarlledwyr cyhoeddus i ymrwymo mwy o amser darlledu a chyllid i chwaraeon menywod - galwad sydd wedi ei chefnogi gan yr athletwraig enwog, Non Evans.
 
Dywedodd Neil McEvoy ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru:
 
"Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn gyfle da i dynnu sylw at y bwlch rhwng sylw i chwaraeon merched a dynion.
 
"Mae Cymru'n gartref i athletwyr benywaidd byd-enwog ond nid yw eu llwyddiannau yn cael hanner cymaint o sylw a'r hyn sy'n cael ei roi i'w cyfoedion gwrywaidd.
 
"O Non Evans i Lowri Morgan i Becky James a llawer mwy, nid oes prinder merched llwyddiannus sydd a'r potensial i ysbrydoli cenhedlaeth gyfan o ferched ifanc yng Nghymru.
 
"Ond ni fydd hyn yn cael eu wireddu os nad yw'r hyn mae'r athletwyr anhygoel yma wedi ei gyflawni yn cael proffil llawer uwch a sylw ehangach. Dyna pam fy mod yn galw ar ddarlledwyr cyhoeddus i roi canran uwch o amser darlledu a chyllid i chwaraeon menywod er mwyn taclo'r anghydraddoldeb hyn.
 
"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfranogaeth chwaraeon ar bob lefel ac i bob oed ledled Cymru, ond yn enwedig ymysg merched ifanc a rhai yn eu harddegau. Rwy'n falch gweld y byddwn yn taclo'r mater o ddarlledu yn ein maniffesto fydd yn cael ei gyhoeddi'n fuan.
 
"Credwn drwy roi hwb i sylw chwaraeon merched y gallwn roi mwy o ysbrydoliaeth bositif i fenywod ifanc a gobeithio eu hannog i gymryd rhan er mwyn meithrin y genhedlaeth nesaf o athletwyr benywaidd Cymreig fydd yn sicrhau llwyddiant rhynglwadol."
 
Wrth gefnogi galwad Neil McEvoy, dywedodd yr athletwraig Non Evans:
 
"Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, rwy'n llwyr gefnogi Neil McEvoy a pholisi Plaid i roi sylw cyfartal i chwaraeon menywod.
 
"Nid yw jysd yn fater o chwaraeon menywod ddim yn cael chwarae teg - nid oes gennym hyd yn oed gyfarwyddiadau i'r maes chwarae ar hyn o bryd!
 
"Ers blynyddoedd, rwyf wedi brwydro i roi rygbi menywod a holl chwaraeon menywod ar y map, a chredwch fi, mae'n parhau i fod yn her, yn enwedig yn y cyfryngau.
 
"Heb os, mae pethau'n gwella, ond nid cymaint yng Nghymru â mewn gwledydderaill. Mae hi'n hen bryd am newid i ferched, nid yn unig mewn chwaraeon ond ym mhob agwedd o fywyd."

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.