Cymryd rhan

Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan yng ngweithgarwch Plaid Caerdydd. Drwy ganfasio o ddrws-i-ddrws, canfasio ffôn, dosbarthu taflenni ac arddangos posteri gallwn rannu ein neges gadarnhaol ar gyfer Caerdydd ledled y ddinas.

Gadewch i ni wybod sut yr hoffech chi helpu.

Canfasio o ddrws-i-ddrws

Ymunwch â ni ar strydoedd Caerdydd i rannu ein neges gadarnhaol yn uniongyrchol at ddrysau pobl.

Hoffwn i ganfasio o ddrws-i-ddrws

Canfasio ffôn

Gallwch ein helpu i ganfasio ffôn trwy ymuno â ni ym mhencadlys y blaid neu o'ch cartref eich hun. Chi sy’n penderfynu.

Hoffwn i ganfasio ar y ffôn

Dosbarthu Taflenni

Dosbarthu taflenni yw’r ffordd y byddwn yn mynd a’n neges i mewn i gartrefi pobl.

Hoffwn i ddosbarthu taflenni

Poster gardd

Mae cael poster yn eich gardd yn ffordd wych o roi gwybod i’ch cymuned pwy fydd yn cael eich pleidlais chi.

Hoffwn i boster gardd

Poster ffenestr

Dim gardd? Dim problem. Gallwn anfon poster i chi i roi i fyny yn eich ffenestr.

Hoffwn i boster ffenestr

Ymunwch â'r blaid

Os ydych yn barod i ymuno â'r unig blaid sy’n unigryw i Gymru yna cliciwch isod.

Hoffwn ymuno â’r blaid

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.