Cyfrannwch

Yn wahanol i’r pleidiau eraill, nid ydym yn cael ein hariannu gan fanciau a busnesau mawr. Mae Cymru yn perthyn i bob un ohonom, ac felly dyna pam mae ein plaid yn cael ei ariannu gennych chi, bobl Cymru.

Gwnewch gyfraniad heddiw er mwyn ein galluogi i fynd â’n neges gadarnhaol at bob cymuned yng Nghaerdydd. Os safwn gyda’n gilydd, gallwn ennill.

Bydd pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth:

  • £25 yn ein caniatáu i argraffu 500 o daflenni

  • £50 yn ein galluogi i ddosbarthu 1,000 o daflenni

  • £100 yn ein helpu i ffonio 200 o breswylwyr
Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000
Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 I’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 I rhoi gwybod I’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch at http://www.electoralcommission.gov.uk
Yn ystod cyfnod yr etholiad bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd am bob cyfraniad dros £50.