Cynghorydd yn galw am weithredu, wrth godi ffensys o amgylch nant llygredig

Mae’r Cynghorydd Plaid Cymru Neil McEvoy yn galw am weithredu dros nant lygredig ym Mharc Waungron yn y Tyllgoed.

Cadarnhawyd yr Haf diwethaf fod y nant yn cael ei lygru gan garthion amrwd. Mae'r dadansoddiad yn dangos bod dŵr yn y nant yn beryglus o llygredig.

Mae trigolion lleol wedi bod yn cwyno am y drewdod llethol yn ystod tywydd poeth, gan ei gwneud yn amhosibl iddynt agor eu ffenestri.

Dywedodd y Cynghorydd Neil McEvoy,


"Rwy'n methu credu bod yr awdurdodau yn gwybod am hyn mor bell yn ôl â Gorffennaf 2015, fod y nant wedi'i heintio â bacteria cas, ac eto ychydig iawn gafodd ei wneud. Nid oes unrhyw un wedi eu rhybuddio ynghylch y peryglon ac mae trigolion yn dweud wrthyf fod plant yn chwarae pêl-droed yn y parc gyda'r bêl yn anochel yn mynd i mewn i'r nant ac yn cael ei chasglu oddi yno. Felly caiff dwylo’r plant eu heintio, yn wir, ni fyddwn yn synnu os yw salwch wedi deillio o ganlyniad i hynny. Ysgrifennais at y Bwrdd Iechyd Lleol ynglŷn â hyn, ond nid ydynt wedi trafferthu ymateb.

Mae Dŵr Cymru a'r Cyngor yn golchi eu dwylo o’r holl sefyllfa a chredaf ein bod yn gweld y methiant difrifol cyntaf o ganlyniad i uno diffygiol y gwasanaethau rheoleiddio. Nid oes neb yn cymryd cyfrifoldeb. Ysgrifennais hefyd at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ond nid wyf wedi clywed dim.


Mae Cymru bron fel y trydydd byd fel gyda sector cyhoeddus chwyddedig ar lefel uwch reolwyr. Mae gennym lawer gormod o benaethiaid ar gyflogau breision, heb weithlu digonol ar lawr gwlad i wneud y gwaith. Mae bron yn anghrediniol y gallai hyn ddigwydd yn 2016.

O ystyried diffyg gweithredu o’r fath, rwyf wedi mynd ati fy hunan i gynhyrchu arwyddion ac wedi cau i ffwrdd rhan o’r nant gyda thâp pwrpasol. Mae Tîm Plaid y Tyllgoed hefyd wedi ysgrifennu at drigolion cyfagos i'r Parc. Rhaid gwneud rhywbeth.”

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.