Cyfarfod Cyhoeddus Pontcanna

DATBLYGIAD: AR BA GOST?

Yn 2015, pasiwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithredu mewn ffordd gynaliadwy. Bydd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru yng Ngorllewin Caerdydd, Neil McEvoy, yn esbonio sut y gellid defnyddio’r ddeddf hon i herio Cynlluniau Datblygu Lleol ledled Cymru ac i amddiffyn Pontcanna ac ardaloedd cyfagos rhag elfennau o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd.    

PRYD
March 14, 2016 at 7:30pm - 9:30pm
BLE
Neuadd Eglwys Saint Catherine's
Kings Road
Pontcanna
Caerdydd CF11 9DE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Neil McEvoy · · 07974439640

A fyddwch yn dod?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.