Cangen Canna - hustyngau

Mae cangen Canna o’r blaid yn ymestyn dros ardaloedd Glanyrafon, Treganna a Llandaf. Rydym yn parhau gyda pharatoadau ar gyfer etholiadau Cyngor Caerdydd mis Mai nesaf trwy gynnal cyfarfod dewis i ddarpar ymgeiswyr: mae 8 sedd cynghorwyr i’w hymladd yn y tair ward hynny. Bydd yr hustyngau, i’w dilyn yn syth gan bleidlais gan yr aelodau presennol, am 7 y.h. Ddydd Mercher 14 Medi yn yr Ystafell Wen yn Jolyon’s, 10 Heol y Gadeirlan CF11 9LJ.

Defnyddiwn yr un achlysur fel cyfle i ethol ein 6 aelod i eistedd ar bwyllgor etholaeth Plaid Cymru Gorllewin Caerdydd am y flwyddyn i ddod.

PRYD
September 14, 2016 at 7pm - 9pm
BLE
Ystafell Wen yn Jolyon’s
10 Cathedral Rd
Caerdydd CF11 9LJ
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Stephen Thomas · · 07767 214357
1 RSVP
Owen Derbyshire

A fyddwch yn dod?


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Owen Derbyshire
    rsvped 2016-09-06 12:44:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.