Cytundeb Gyda Chaerdydd

22519881015_51211b7113_k.jpg

CYTUNDEB GYDA CHAERDYDD

Fel eich Aelod Cynulliad, byddaf yn ymladd i’r eithaf i sicrhau’r Deddfau canlynol o fewn tymor cyntaf llywodraeth Plaid Cymru.

  1. DEDDF TAI LLEOL AR GYFER ANGEN LLEOL. Bydd y ddeddf hon yn blaenoriaethu adeiladu tai ar gyfer pobl leol, yn seiliedig ar angen lleol. Bydd y Ddeddf hefyd yn cyflwyno polisi ‘tir llwyd yn gyntaf’, gan olygu y byddai’n rhaid adeiladu tai ar safleoedd a ddatblygwyd o’r blaen cyn y gall unrhyw ddatblygwr gyffwrdd ein caeau gwyrdd.
  2. DEDDF TEGWCH GOFAL CYMDEITHASOL. Ar hyn o bryd mae gofal iechyd y GIG yn rhad ac am ddim pan fyddwn ei angen ond mae gofal cymdeithasol yn seiliedig ar brawf modd. Byddai’r Ddeddf hon yn diddymu taliadau gofal cymdeithasol ar gyfer yr henoed a’r rhai sydd â dementia, gan wneud gofal cymdeithasol yn fwy teg.
  3. DEDDF LLES MILWROL. Nid ydym yn gadael milwyr ar ôl ar faes y gad ac ni ddylem eu gadael ar ôl unwaith bod eu gwasanaeth gwerthfawr wedi dod i ben. Byddai’r Ddeddf hon yn gwarantu tai a gofal iechyd o ansawdd i filwyr sydd wedi ymladd ar faes y gad.
  4. DEDDF CYDRADDOLDEB RHIENI. Bydd y Ddeddf hon yn cymryd safbwynt sy’n canolbwyntio ar y rhieni a’r plentyn yn hytrach na gweithio er lles y cyfreithwyr. Bydd yn rhoi’r hawl yn ôl y gyfraith i blant gael perthynas resymol gyda’r ddau riant a’r neiniau a’r teidiau ar bob ochr, gan roi’r plentyn yn gyntaf bob tro.
  5. DEDDF CYFLOG TEG. Mae cyflogau breision allan o reolaeth. Mae rhai o weithwyr Cyngor Caerdydd yn ennill dros £200,000. Bydd y Ddeddf Cyflog Teg yn cysylltu’r cyflogau ar y brig gyda’r cyflogau ar y gwaelod, yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Os bydd y rhai ar y cyflogau uchaf am roi codiad cyflog iddynt eu hunain, bydd yn rhaid iddynt gynyddu’r cyflogau isaf gan yr un ganran. Dyma y mae ein gweithwyr caletaf yn y sector gyhoeddus yn ei haeddu.

Neil McEvoy

Rwy’n cefnogi’r Cytundeb gyda Chaerdydd

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.