Clwb y Ddinas

 • Swm 1
 • Eich gwybodaeth 2
 • Taliad 3
Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau
Parhau Yn ôl

Mae Clwb y Ddinas yn glwb ciniawa misol a sefydlwyd er mwyn codi arian ar gyfer ennill seddi i Blaid Cymru yn y brifddinas ym mhob math o etholiad. Cynhelir ein cyfarfodydd yng nghanol y ddinas, fel rheol ar yr ail nos Fawrth o bob mis. 

Mae’r Blaid wedi ennill tir sylweddol yng Nghaerdydd yn y blynyddoedd diweddar. Yn 2016 derbyniom dros 10,000 o bleidleisiau am y tro cyntaf yn un o etholaethau Caerdydd, gyda gogwydd anferth o 11.71% yn y bleidlais i’r Blaid oddi wrth Lafur; dim ond mewn dwy etholaeth arall y cafwyd cystal perfformiad. Fel canlyniad, etholwyd Neil McEvoy fel Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru, ac agorwyd swyddfa gan y Blaid ar Heol y Bontfaen.

Y ffi sylfaenol i ymuno a Chlwb y Ddinas yw £10 y mis ar gyfer unigolyn a £40 ar gyfer cwmni neu sefydliad. Rhoddir croeso mawr i gyfraniadau uwch gan y sawl sy’n medru talu mwy ac yn fodlon gwneud hynny. Nid oes angen bod yn aelod o Blaid Cymru i ymuno a Chlwb y Ddinas. Croesewir unrhyw un sydd am gefnogi’r achos.

Medrir gwneud taliad ychwanegol o £50 y mis er mwyn sicrhau lle ar yr un bwrdd a’r siaradwr, ar sail “cyntaf i’r felin” mewn unrhyw fis. Bydd y nosweithiau yn cynnwys siaradwr a phryd dau gwrs, am gost o £20 y tro. Mae croeso i aelodau gyflwyno gwesteion ond gofynnir i westeion wneud cyfraniad o £15 y tro i goffrau’r Blaid, ar ben cost y pryd.

Os hoffech ymuno a thrwy hynny chwarae rhan allweddol yn ennill y brifddinas i’r Blaid, yna defnyddiwch y botymau talu ar y chwith er mwyn cyfrannu lleiafswm o £10 y mis.

Medrir cael mwy o wybodaeth am gyfraniadau gwleidyddol trwy ymweld â: http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/home


Dangos 66 o ymatebion

 • Owen Derbyshire
  donated 2018-06-13 11:53:33 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2018-05-26 16:15:23 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-05-13 11:43:58 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2018-04-26 14:28:27 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-04-13 13:12:01 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2018-03-26 11:22:25 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-03-13 11:24:48 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2018-02-26 13:24:09 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-02-13 12:38:49 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2018-01-26 14:03:02 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-01-13 13:30:10 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2017-12-26 13:58:59 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-12-13 13:01:59 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2017-11-26 12:38:17 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-11-13 11:18:16 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2017-10-26 14:57:48 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-10-13 16:52:09 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-09-26 13:16:38 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-09-13 13:40:43 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-08-26 12:47:03 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-07-26 13:18:08 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-07-13 13:43:55 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-06-26 12:57:03 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-06-23 15:08:26 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-05-26 14:40:47 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-05-13 18:11:38 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-04-26 18:22:26 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-04-13 20:17:04 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2017-03-26 19:01:58 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2017-03-13 19:46:45 +0000