Clwb y Ddinas

 • Swm 1
 • Eich gwybodaeth 2
 • Taliad 3
Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau
Parhau Yn ôl

Mae Clwb y Ddinas yn glwb ciniawa misol a sefydlwyd er mwyn codi arian ar gyfer ennill seddi i Blaid Cymru yn y brifddinas ym mhob math o etholiad. Cynhelir ein cyfarfodydd yng nghanol y ddinas, fel rheol ar yr ail nos Fawrth o bob mis. 

Mae’r Blaid wedi ennill tir sylweddol yng Nghaerdydd yn y blynyddoedd diweddar. Yn 2016 derbyniom dros 10,000 o bleidleisiau am y tro cyntaf yn un o etholaethau Caerdydd, gyda gogwydd anferth o 11.71% yn y bleidlais i’r Blaid oddi wrth Lafur; dim ond mewn dwy etholaeth arall y cafwyd cystal perfformiad. Fel canlyniad, etholwyd Neil McEvoy fel Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru, ac agorwyd swyddfa gan y Blaid ar Heol y Bontfaen.

Y ffi sylfaenol i ymuno a Chlwb y Ddinas yw £10 y mis ar gyfer unigolyn a £40 ar gyfer cwmni neu sefydliad. Rhoddir croeso mawr i gyfraniadau uwch gan y sawl sy’n medru talu mwy ac yn fodlon gwneud hynny. Nid oes angen bod yn aelod o Blaid Cymru i ymuno a Chlwb y Ddinas. Croesewir unrhyw un sydd am gefnogi’r achos.

Medrir gwneud taliad ychwanegol o £50 y mis er mwyn sicrhau lle ar yr un bwrdd a’r siaradwr, ar sail “cyntaf i’r felin” mewn unrhyw fis. Bydd y nosweithiau yn cynnwys siaradwr a phryd dau gwrs, am gost o £20 y tro. Mae croeso i aelodau gyflwyno gwesteion ond gofynnir i westeion wneud cyfraniad o £15 y tro i goffrau’r Blaid, ar ben cost y pryd.

Os hoffech ymuno a thrwy hynny chwarae rhan allweddol yn ennill y brifddinas i’r Blaid, yna defnyddiwch y botymau talu ar y chwith er mwyn cyfrannu lleiafswm o £10 y mis.

Medrir cael mwy o wybodaeth am gyfraniadau gwleidyddol trwy ymweld â: http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/home


Dangos 68 o ymatebion

 • Owen Derbyshire
  donated 2019-10-13 11:02:39 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-09-26 13:08:33 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-09-13 12:47:56 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-08-26 11:48:34 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-08-13 13:27:00 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-07-26 11:25:49 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-07-13 12:54:26 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-06-26 11:15:11 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-06-13 12:04:57 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-05-26 12:31:37 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-05-13 11:46:05 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-04-26 11:34:12 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-04-13 14:31:27 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-03-26 12:24:28 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-03-13 12:07:56 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2019-02-26 12:04:20 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-02-13 12:02:19 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2019-01-26 10:21:52 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2019-01-13 14:46:28 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2018-12-26 22:44:02 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-12-13 14:02:40 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2018-11-26 11:27:28 +0000
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-11-13 12:05:46 +0000
 • Patrick James Daley
  donated 2018-10-26 16:41:25 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-10-13 13:30:08 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2018-09-26 13:21:06 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-09-13 14:06:19 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2018-08-26 13:45:18 +0100
 • Owen Derbyshire
  donated 2018-08-13 11:48:17 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2018-07-26 16:23:20 +0100