Clwb y Ddinas Owain Glyndŵr

Byddwn yn coffau Dydd Glyn Dŵr a’n siaradwr gwadd fydd y nofelydd Elizabeth Jane Corbett. Daw Liz o Awstralia a hi yw awdur y nofel glodwiw “The Tides Between” sy’n disgrifio taith ymfudwyr i’r wlad honno o Gymru. Mae hi’n awr yn ysgrifennu nofel am Owain Glyn Dŵr, trwy lygaid ei wraig! Dysgodd Liz Gymraeg a bydd yng Nghaerdydd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol a digwyddiadau eraill. Yn Saesneg y bydd yn siarad. Gobeithiwn y medrwch ymuno â ni ar y noson arbennig hon i ddathlu bywyd un o’n harwyr Cymreig!

Pris- aelodau cyfredol o’r Clwb – yn ddi-dâl; cyn-aelodau a phawb arall £30, i gynnwys tâl am y pryd ynghyd (tri-chwrs) â chyfraniad at gronfa’r Blaid yng Nghaerdydd.

Os ydych am ddod, rhowch wybod i Julia Burns Loaring (juliaburnsloaring@gmail.com) gyda manylion am unrhyw ofynion dietegol erbyn 31 Awst 2018.

Bydd angen talu ymlaen llaw. Dylid anfon sieciau ( i Blaid Cymru Clwb y Ddinas) at Glyn Hughes, 159 Hayes Apartments, The Hayes, Caerdydd CF10 1BN. Neu gallwch dalu trwy drosglwyddiad banc i gyfrif Clwb y Ddinas (Cod didoli: 40-16-12, Rhif cyfrif: 01654268).

PRYD
September 18, 2018 at 7pm - 9pm
BLE
Clwb Golff Llanisien.
Heol Hir
Llys-faen
Caerdydd CF14 0AT
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Julia Burns Loaring ·

Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Steffan Webb
  commented 2018-08-27 23:22:25 +0100
  Mae eisiau cofrestru am y noson yma ymlaen llaw felly rhowch wybod os ydych yn meddwl dod..a dewch gyda ffrind …mae eisiai mwynhau nosweithiau fel hon a chefnogi Plaid.
 • Steffan Webb
  commented 2018-08-21 12:49:32 +0100
  Swnio fel noson dda i mi.
  Gobeithio gweld llawer o bobl yn dod

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.