Gallai pleidlais Carmagedon achub caeau gwyrdd Caerdydd

Carmageddon_cropped.jpg

Ar 26 Ionawr fe fydd Cyngor Caerdydd yn pleidleisio ar gynnig a gyflwynwyd gan grŵp Plaid Cymru. Mae’r cynnig yn galw ar Lywodraeth Cymru i alw’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a gyflwynwyd gan y grŵp Llafur sydd yn rhedeg y Cyngor yn ôl.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi ble y bydd tai yn cael eu hadeiladu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Os na chaiff ei dynnu’n ôl fe fydd yn arwain at adeiladu miloedd o dai ar y caeau gwyrdd o amgylch Caerdydd. Fe fydd tagfeydd traffig yn y ddinas yn gwaethygu gydag amcangyfrif o 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd o ganlyniad i’r tai newydd. A gallai’r pwysau ar welyau ysbyty fod yn ddwys. Does dim gwelyau ychwanegol yn cael eu darparu yn Ysbyty’r Waun ond fe fydd miloedd o bobl ychwanegol yn byw yn y ddinas.

 

Fe fydd y Bleidlais Carmagedon yn brawf gwirioneddol o’r grŵp Llafur mewn argyfwng.Yn dilyn cyfres o ymddiswyddiadau proffil uchel a cholledion mewn is-etholiadau mae mwyafrif Llafur, a fu unwaith yn un mawr, bellach i lawr i 4 yn unig. Mae’r pleidiau eraill ar Gyngor Caerdydd yn unedig yn eu gwrthwynebiad i’r Cynllun Datblygu Lleol ac felly mae siawns y bydd y Bleidlais Carmagedon yn llwyddo.

 

Dywedodd arweinydd grŵp Plaid Cymru, Neil McEvoy AC:

 

“Mae Llafur wedi anwybyddu pob ymgynghoriad ar y CDLl. Maen nhw wedi anwybyddu pob refferendwm ac etholwyr sydd wedi ysgrifennu atyn nhw ynglŷn â hyn. Mae barn pobl Caerdydd yn glir: dydyn nhw ddim eisiau colli’r caeau gwyrdd o amgylch Caerdydd. Dyma lle mae pobl Caerdyd yn mynd i gerdded gyda’u teuluoedd a lle mae cenedlaethau o blant wedi chwarae.

 

Ond mae’n ymddangos mai’r unig bobl y mae Llafur yn gwrando arnyn nhw y dyddiau yma ydy’r datblygwyr tai corfforaethol a fydd yn elwa o filiynau o bunnoedd.

 

Does dim modd cael 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd. Mae’r traffig eisoes yn ddifrifol ac mae llygredd aer yng Nghaerdydd yn lladd pobl bob blwyddyn. Heb welyau ysbyty newydd does neb yn gwybod lle y bydd pobl sâl yn derbyn triniaeth. Mae Ysbyty’r Waun eisoes yn llawn a dydy Llandochau ddim gwell.

 

Mae’r Bleidlais Carmagedon y mae Plaid Cymru wedi’i chyflwyno yn rhoi cyfle i Llafur achub ein caeau gwyrdd rhag cael eu dinistrio a chadw traffig newydd oddi ar ein ffyrdd. Rhaid iddyn nhw fanteisio ar y cyfle yma.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.