Plaid Cymru Caerdydd yn ennill seddi ychwanegol ar Gyngor Caerdydd

Cyfartaledd pleidleisiau’r pleidiau ar draws Gorllewin Caerdyddcardiff_west_average_vote_2017.JPG

Cynyddodd Plaid Cymru Caerdydd ei bleidlais o 77% ar draws Gorllewin Caerdydd a gorffen yn ail neu'n drydydd ym mhob ward yng ngorllewin y ddinas. Gwelwyd perfformiadau cryf hefyd ar draws y ddinas.

Yn y Tyllgoed enillodd Plaid Cymru'r dair sedd, a chollodd y Cynghorydd Llafur ei sedd yno.
Daeth Plaid Cymru Caerdydd yn ail agos ym mhob sedd arall yng Ngorllewin Caerdydd, yn ogystal ag yn Grangetown a Threbiwt yn ne'r ddinas.
Yn Radur, cynyddodd pleidlais y Blaid o 509%, yng Nghaerau o 317%. Yn Llandaf cynyddodd pleidlais y Blaid o 225% gan golli o 82 pleidlais yn unig i'r Ceidwadwyr. Ym Mhentyrch cynyddodd y bleidlais o 203% a gwelwyd cynnydd o 127% yn Nhreganna, gyda phob ymgeisydd yn cael tua 2,000 o bleidleisiau.
Yn ne'r ddinas cafwyd 20% o gynnydd yn Nhrebiwt a chynnydd o 75% yn Sblot.
Yn y gogledd cynyddodd pleidlais y Blaid yn Gabalfa o 64% ac yn Ystum Taf gwelwyd cynnydd enfawr o 491%. 
Dywedodd arweinydd grwp Plaid Cymru Caerdydd Neil McEvoy:
“Mae'n newyddion da bod ein pleidlais wedi cynyddu cymaint mewn sawl ward yn y ddinas. Ac mae'n galonogol iawn ein bod wedi cynyddu ein nifer o seddi ar Gyngor Caerdydd.
"Rydym bellach yn ddewis amlwg i reolaeth Llafur a'r Ceidwadwyr ar draws y ddinas. Gyda chymajnt wedi dod yn ail agos rydym mewn sefyllfa berffaith i ennill nifer mawr o seddi yn etholiad nesaf y Cyngor.
“Y neges nawr ydy os ydych yn pleidleisio Plaid fe fyddwch yn cael Plaid. Ni ydy'r blaid sydd yn herio ar draws y ddinas a ni ydy'r unig bosibilrwydd realistig i herio'r sefydliad Llafur a Cheidwadwyr. Mae ein ffocws nawr ar ennill seddi yng Nghaerdydd yn Etholiad Cyffredinol y DU er mwyn cael y fargen Brexit orau i Gymru.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.