Neil McEvoy, Plaid Cymru Caerdydd yn cael cefnogaeth gan yr aelod Llafur Royston Thomas.

Rhoddodd yr aelod Llafur, Royston Thomas y gymeradwyaeth ganlynol ar gyfer Neil McEvoy.

"Fy enw i yw Royston Thomas, yr wyf wedi bod yn gefnogwr Llafur brwd ar hyd fy oes, roeddwn yn aelod gweithgar dros Orllewin Caerdydd, symudais o'r ardal 5 mlynedd yn ôl, ond gallaf ddweud un peth wrthoch chi, pe byddwn i dal yn byw yn yr ardal hon, rwy’n bendant na fyddwn yn pleidleisio dros y Blaid Lafur yn yr etholiad ar Fai 5ed. Fel eich Aelod Cynulliad ar gyfer Gorllewin Caerdydd, nid yw Mark Drakeford wedi codi bys i'ch helpu chi, ac nid yw eich Aelod Seneddol, Kevin Brennan wedi gwneud unrhyw beth chwaith. Byddai fy mhleidlais yn mynd i Neil McEvoy, Plaid Cymru. Does dim ond rhaid i chi edrych ar ei dudalen Facebook i weld pa mor weithgar yw’r gŵr hwn yn ei gymuned.

Yr wyf yn bendant, pe byddai’n cael ei ethol i gynrychioli Gorllewin Caerdydd, y byddai'n gwneud mwy ar eich rhan na'r rhai sy’n eich cynrychioli ar hyn o bryd. Pwy gaeodd Canolfan Ailgylchu Heol Waungron? Llafur. Pwy gymerodd eich pwll nofio oddi wrthych ym Mharc Fictoria? Llafur. Gallwn lenwi llyfr â'u holl weithredoedd cyfeiliornus.

Mae pawb sy'n fy adnabod yng Ngorllewin Caerdydd yn gwybod fy mod yn berson gonest sy’n dweud hi fel ag y mae. Felly os gwelwch yn dda, rhowch eich X ar y papur pleidleisio wrth ymyl enw Neil McEvoy. Gallwch chi ymddiried ynddo ac yr wyf yn rhoi fy ngair i chi ei fod yn ddyn da. Rwyf wedi ei adnabod am flynyddoedd lawer. Mae’n berson cryf a phenderfynol ac yn ymladdwr dros y bobl. Pleidleisiwch dros Neil McEvoy. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.