Neil McEvoy o Blaid Cymru Caerdydd yn derbyn cefnogaeth Bob Mogridge, cyn Is-gadeirydd Cymdeithas Geidwadol Gorllewin Caerdydd.

Rhoddodd Bob Mogridge y gymeradwyaeth ganlynol ar gyfer Neil McEvoy:

"Fel un o drigolion y Tyllgoed a phleidleisiwr Ceidwadol gydol oes sydd wedi ymladd 3 Etholiad Lleol Cyngor Dinas Caerdydd fel ymgeisydd Ceidwadol ac sydd hefyd wedi ymgymryd â swyddi Lleol a Chenedlaethol yn y blaid Geidwadol, credaf yn gryf wrth ystyried dadrithiad y boblogaeth gyffredinol gyda gwleidyddion “proffesiynol” cenedlaethol, bod Neil yn ymgeisydd sydd nid yn unig yn gwrando, ond yn ymateb yn gadarnhaol  i ddyheadau a phryderon pobl Gorllewin Caerdydd.

"Bydd yn llais annibynnol a beiddgar yn ein Cynulliad Cenedlaethol, fel y gwelwyd gan ei record fel eich Cynghorydd lleol ar Gyngor Caerdydd.

"Bydd pleidlais i Neil yn dod â CHWA O AWYR IACH i'r Cynulliad Cenedlaethol yn lle Cynulliad lluddedig dan reolaeth Llafur sydd bellach wedi gweld dyddiau gwell.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.