Cynllun fflatiau myfyrwyr gorsaf fysus Caerdydd yn cael ei ‘alw i mewn’ gan Neil McEvoy

Demolition_of_Cardiff_Bus_Station.jpg

Mae cynlluniau dadleuol Cyngor Caerdydd am orsaf fysus Caerdydd wedi eu ‘#galw i mewn’ gan Neil McEvoy, Arweinydd Grŵp y Blaid ar  Gyngor Caerdydd.

Mae’r galw i mewn yn golygu y bydd pwyllgor arbennig yn cyfarfod ar Fedi 13 i graffu ar y cynlluniau diweddaraf a allai weld codi fflatiau myfyrwyr yn lle gofod swyddfeydd gradd A a chartrefi.

Mae’r cynllun am yr orsaf fysus a gynigiwyd gan y Cyngor Llafur wedi bod mewn dyfroedd dyfnion ers misoedd. Ym mis Mawrth eleni, cafodd y modd y triniodd Cyngor Caerdydd y cyllid ar gyfer y prosiect hwn ei drin fel ‘dosbarth meistr mewn blerwch’ gan Brif Ohebydd Media Wales. Yr oedd hyn wedi iddi ddod i’r amlwg na drefnwyd unrhyw becyn cyllido er mwyn adeiladu’r orsaf fysus fwy na 18 mis wedi i’r hen orsaf fysus gael ei chwalu.

Ym mis Gorffennaf, dywedodd fod cynlluniau’r orsaf fysus mewn llanast wedi i’r datblygwr ddweud na allant fynd rhagddynt ar eu ffurf bresennol. Canlyniad hynny oedd i’r datblygwr alw ar i’r Cyngor ganiatáu rhoi fflatiau myfyrwyr yn lle’r holl gartrefi newydd arfaethedig a gofod swyddfeydd. Dyma’r penderfyniad a alwyd i mewn gan y Cynghorydd McEvoy.

Os bydd y galw i mewn yn llwyddiannus, bydd angen i’r Cabinet Llafur ar Gyngor Caerdydd bleidleisio eto ar ganiatáu i’r datblygiad fwrw ymlaen fel fflatiau myfyrwyr.

Maen tramgwydd arall yw ymrwymiad i ddarparu dros 200 o lefydd parcio i’r BBC, sydd yn codi eu pencadlys Cymreig newydd ar safle’r hen orsaf fysus.

Meddai Neil McEvoy AC, arweinydd Grŵp y Blaid at Gyngor Caerdydd:

“Yn amlwg, mae cynlluniau Llafur ar gyfer yr orsaf fysus yn ffars. Un o’r pethau cyntaf a wnaethant yn 2012 oedd canslo cynlluniau Cyngor blaenorol y Blaid / Dem Rhyddion i gael gorsaf fysus newydd yn lle’r hen un er mwyn iddynt ddod â’u cynllun hwy i mewn. Nawr,  dros bum mlynedd yn ddiweddarach,  dydyn nhw ddim wedi cyrraedd unman.

“Mae lle ac amser i fflatiau myfyrwyr ond nid nawr yw’r amser ac yn sicr, nid calon Parth Menter Canol Caerdydd yw’r lle. Lle i swyddi yw hwnnw.

“Mae arnom angen canolfan drafnidiaeth integredig lle gall trenau trydan, bysus a thramiau oll gwrdd yn y parth menter. Rhaid rhoi blaenoriaeth i godi gorsaf fysus ddigon mawr a darparu swyddi tymor-hir o safon uchel ar gyfer pobl.

“Mae fflatiau myfyrwyr yn ddewis diog i Gyngor sydd yn hollol hesb o syniadau. Ond mae’r prosiect hwn yn rhy bwysig i eistedd yn ôl a gadael i Lafur wneud llanast ohono. Mae’n rhaid i ni gael hyn yn iawn oherwydd bydd y prosiect hwn yn llunio sut y bydd Caerdydd yn datblygu am ddegawdau i ddod.

“Mae angen i Lafur wneud y peth iawn. Fe ddylent wrando ar yr hyn mae’r arbenigwyr trafnidiaeth yn ddweud wrthynt. Mae’r orsaf fysus y maent hwy am ei chodi yn rhy fach. Mae’r meysydd parcio ar gyfer y BBC yn broblem ar gyfer y dyluniad ac felly fe ddylid eu gollwng os mai dyna sydd raid. Ac y mae pobl Caerdydd yn dweud ein bod yn haeddu ac yn disgwyl cludiant cyhoeddus a seilwaith o safon a ddylai fod gan unrhyw brifddinas. Rhaid iddynt roi’r gorau i’r cynllun am fflatiau myfyrwyr a chyflwyno’r ganolfan drafnidiaeth integredig a’r swyddfeydd sydd eu hagen ar ganol ein dinas.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.