Ynglŷn â

Dros Gaerdydd, dros Gymru. Ein dinas, ein gwlad.

Plaid Caerdydd yw cangen Caerdydd o Blaid Cymru.

Mae gennym hanes hir o weithgaredd yn y ddinas. Yn 1955 roeddem yn falch o gefnogi enwi Caerdydd yn brifddinas Cymru.

Wales_hails_the_new_capital.jpg

Nawr mae’n gwaith yn parhau er mwyn sicrhau bod Caerdydd yn brifddinas Ewropeaidd hyderus, fel y dylai fod. Yn 2008 daeth penllanw ein ymdrechion wrth i ni redeg Cyngor Caerdydd mewn clymblaid lwyddiannus rhwng 2008-2012.

Mae Plaid Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghaerdydd, ac wedi sicrhau canlyniadau nodedig mewn etholiadau diweddar. Ar cardiffplaid.org gallwch ddod o hyd i’r holl ffyrdd y gallwch chi ein helpu i barhau i gynyddu ein gweithgarwch. Defnyddiwch y calendr i gymryd rhan yn ein gweithgareddau, cofrestrwch ar gyfer un o'n hymgyrchoedd, neu gwnewch gyfraniad ariannol i’r blaid.

Efallai bod y banciau a’r busnesau mawr yn cefnogi’r pleidiau eraill ond mae’r bobl ar ein hochr ni. Ymunwch â ni heddiw fel y gallwn ennill dros Gaerdydd ac ennill dros Gymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.