Maniffesto #iGaerdydd

Manifesto_launch.jpg

Mae Maniffesto #iGaerdydd yn ganlyniad i filoedd o sgyrsiau at draws Caerdydd ar garreg y drws, mewn tafarndai, ysgolion, canolfannau cymunedol a lleoedd o addoliad

Mae gan Maniffesto #iGaerdydd saith addewid allweddol a fydd yn trawsnewid Caerdydd yn brifddinas lannach, wyrddach ac iachach

Maniffesto #iGaerdydd

Wrth lansio'r maniffesto yn World of Boats ym Mae Caerdydd, dywedodd Neil McEvoy AC, arweinydd grwp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd:

“Mae'n amser i bobl dda sefyll i fyny. Ar Mai 4ydd mae gennym gyfle i ethol Pencampwyr Caerdydd. Gall blynyddoedd o fethiant Llafur nawr ddod i ben.

“Does dim rhaid i bobl yng Nghaerdydd ddewis rhwng plaid Lafur ranedig ac analluog a'r Ceidwadwyr sydd yn gwylio o'r ymylon ac yn cyflawni dim.

“Ar ôl ennill 10,000 o bleidleisiau yng ngorllewin Caerdydd fis Mai diwethaf ac yna ennill yn is-etholiad Grangetown ym mis Tachwedd, mae'n amlwg i bawb mai Plaid Cymru Caerdydd ydy'r dewis ar Mai 4ydd.

“Mae gennym 7 addewid ar gyfer 2017 a fydd yn trawsnewid ein prifddinas.

“Rydym wedi ymrwymo i dynnu Cynllun Datblygu Lleol trychinebus Llafur yn ôl a'i ddiwygio. Fe fyddai'r CDLl yn dinistrio'r caeau gwyrdd o amgylch y ddinas ac yn dod â 10,000 o geir ychwanegol ar y ffyrdd. Rydym yn mynd i achub y caeau yma.

“Fe fyddwn yn ailagor canolfannau ailgylchu y mae Llafur wedi eu cau yn ddiangen. Fe fyddwn yn defnyddio 'Bargen y Ddinas' Caerdydd i greu isadeiledd gwyrdd, cynaliadwy yn addas i brifddinas Cymru. Ac fe fyddwn yn creu gwleidyddiaeth tryloyw, gonest ac agored yng Nghaerdydd. Mae hynny'n golygu agor y llyfrau ar holl fargeinion ac ailddosbarthiadau tir Llafur, yn enwedig y Fargen Tir cywilyddus yn Llysfaen lle y collodd trethdalwyr £38 miliwn.

“Mae maniffesto Plaid Cymru Caerdydd yn gynllun cynhwysfawr ar gyfer yr hyn y byddwn yn ei wneud ym mis Mai. Mae'n set o gynigion i blaid sydd o ddifrif ynghylch llywodraethu ym mhrifddinas Cymru.

“Caerdydd ydy ein prifddinas. Pan mae'r byd yn edrych ar Gymru maen nhw'n edrych arnom ni ac felly dydy'r ail orau ddim digon da. Plaid Cymru Caerdydd ydy'r blaid sydd yn mynd i ddarparu'r gorau i Gaerdydd .

“Amdani!”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.