Newyddion diweddaraf

Y Blaid yn ennill isetholiad hanesyddol yn etholaeth y Prif Weinidog Llafur

Adam Price a Andrea Gibson
Adam Price AC a Andrea Gibson

Mae Andrea Gibson o Blaid Cymru wedi ennill isetholiad yn Nhrelái i gael sedd ychwanegol i’r Blaid ar Gyngor Dinas Caerdydd. Cynhaliwyd yr isetholiad yn etholaeth Gorllewin Caerdydd a ddelir gan Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, wedi marwolaeth y Cynghorydd Llafur Jim Murphy.

Yr oedd y frwydr yn Nhrelái yn fesur o boblogrwydd Mark Drakeford, fisoedd yn unig wedi iddo gael ei ethol yn Brif Weinidog. Yr oedd Trelái yn ardal draddodiadol o gefnogaeth Gymreig, dosbarth-gweithiol i Lafur, a bu’n gyson yn un o ardaloedd cryfaf Llafur yng Nghymru. Ond yn etholiadau 2016 am y Cynulliad Cenedlaethol, llwyddodd Neil McEvoy I ddyblu pleidlais y Blaid a throi Gorllewin Caerdydd yn sedd ymylol.

Darllenwch fwy

Plaid yn lansio deiseb i warchod dinasyddiaeth Ewropeaidd pobl y DG

WhatsApp_Image_2018-03-03_at_10.20.51_zz.jpeg

Dylai pobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ôl Brexit, medd Plaid Cymru, wrth lansio deiseb ar-lein llofnodwch_y_ddeiseb.jpeg

Darllenwch fwy

Cynnig gerbron Cyngor Caerdydd ar Brofi Llaid Niwclear Hinkley

Gorsafoedd Trydan Hinkley Point gan (h/c) Reading Tom, https://www.flickr.com/photos/16801915@N06/18993808376/

Wedi i Lywodraeth Cymru gytuno i roi trwydded i ollwng 300,000 tunnell o laid o Orsaf Bŵer Niwclear Hinkley Point wrth lannau Caerdydd, cyflwynodd Grŵp Plaid Cymru Group ar Gyngor Caerdydd gynnig (Dydd Iau, 25 Ionawr) i fynnu bod profion annibynnol a thrwyadl yn cael eu cynnal cyn mynd ymlaen.

Datgelwyd ym Mhwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Ionawr fod Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi trwydded i’r dympio fynd rhagddo ym mis Mehefin.

Dywedodd Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, y Cyng. Neil McEvoy AC, “Cefais fraw ym Mhwyllgor Deisebau’r Cynulliad pan ddaeth cadarnhad nad oedd unrhyw ddadansoddiad wedi bod o’r ddos o ymbelydredd y gall y mwd islaw 5cm gynnwys, neu beidio, er mai cyfanswm y ddos bosib yw’r nodwedd mwyaf pwysig.

Darllenwch fwy